جستجو

بر جاده های آبی سرخ (تک جلدی)

بر جاده های آبی سرخ (تک جلدی)

نادر ابراهیمی
ناشر: روزبهان
155,000 تومان
decrease increase

رمانی که بر اساس زندگی یه شخصیّت واقعی نوشته شده. شخصیت عجیب و غریبی به نام میرمَهنای دُغابی. روی میمِ میرمهنا فتحه گذاشتم، چون خیلی‌ها میرمُهَنّا می‌ خوننش. اما نادر ابراهیمی تاکید می‌کنه که میرمُهَنّا غلطه و میرمَهنا درسته. دلایلش رو هم تو مقدمه کتاب می‌نویسه. چرا گفتم شخصیت عجیب و غریب؟

هنوز هم که هنوزه، خیلیا میرمَهنا رو یه یاغیِ خون‌ریزِ آدم‌کُش می‌دونن. اما نادر ابراهیمی تو «بر جاده‌های آبی سرخ» ازش یه قهرمان ساخته. قهرمانی که برای ایستادن جلوی استعمار انگلیسی‌ها هیچ چاره‌ای جز خون‌ریزی و قدرت پیدا کردن نداره. نویسنده هم منکرِ خون‌ریزی‌ها و دیوانگی‌هاش نمیشه، اما حرفش اینه که این آدم چاره دیگری نداشته. راه همین بوده و باید همین راه رو می‌رفته. و چقدر، چقدر قلمِ نادر ابراهیمی شخصیّت عزیزی ساخته از میرمهنا دُغابی. دریانورد دیوانه‌ای که جاده‌های آبی دریا رو سرخ کرد!

نادر ابراهیمی به بیانِ داستان‌گونه تاریخ اکتفا نمی‌کنه. بلکه به  معنای واقعی، درام می‌سازه، با تمامِ ویژگی‌هاش. در همه‌ی حرف‌های تاریخی که نویسنده میخواد بزنه و البته روشنه که جهان‌بینی عمیق و خاصّ خودش رو داره، «قصه‌گویی» به هیچ وجه کمرنگ نمیشه. با یه داستانِ سراپا درست مواجهیم که ما رو غافلگیر می‌کنه، عواطف‌مون رو برانگیخته می‌کنه، می‌خندونه، به گریه می‌ندازه و به راستی می‌تونیم باهاش زندگی کنیم.

جهانِ «آتش بدون دود» و «بر جاده‌های آبی سرخ» به نوعی به هم نزدیکن. جهانی که البته نادر ابراهیمیِ آرمانخواه رو بینِ نویسنده‌های روشنفکرِ غرب‌اندیش تا حدود زیادی منزوی کرد و هنوز هم که هنوزه سعی می‌کنن از نادر به عنوان یه نویسنده بزرگ یاد نکنن!

رمانی که بر اساس زندگی یه شخصیّت واقعی نوشته شده. شخصیت عجیب و غریبی به نام میرمَهنای دُغابی. روی میمِ میرمهنا فتحه گذاشتم، چون خیلی‌ها میرمُهَنّا می‌ خوننش. اما نادر ابراهیمی تاکید می‌کنه که میرمُهَنّا غلطه و میرمَهنا درسته. دلایلش رو هم تو مقدمه کتاب می‌نویسه. چرا گفتم شخصیت عجیب و غریب؟

هنوز هم که هنوزه، خیلیا میرمَهنا رو یه یاغیِ خون‌ریزِ آدم‌کُش می‌دونن. اما نادر ابراهیمی تو «بر جاده‌های آبی سرخ» ازش یه قهرمان ساخته. قهرمانی که برای ایستادن جلوی استعمار انگلیسی‌ها هیچ چاره‌ای جز خون‌ریزی و قدرت پیدا کردن نداره. نویسنده هم منکرِ خون‌ریزی‌ها و دیوانگی‌هاش نمیشه، اما حرفش اینه که این آدم چاره دیگری نداشته. راه همین بوده و باید همین راه رو می‌رفته. و چقدر، چقدر قلمِ نادر ابراهیمی شخصیّت عزیزی ساخته از میرمهنا دُغابی. دریانورد دیوانه‌ای که جاده‌های آبی دریا رو سرخ کرد!

نادر ابراهیمی به بیانِ داستان‌گونه تاریخ اکتفا نمی‌کنه. بلکه به  معنای واقعی، درام می‌سازه، با تمامِ ویژگی‌هاش. در همه‌ی حرف‌های تاریخی که نویسنده میخواد بزنه و البته روشنه که جهان‌بینی عمیق و خاصّ خودش رو داره، «قصه‌گویی» به هیچ وجه کمرنگ نمیشه. با یه داستانِ سراپا درست مواجهیم که ما رو غافلگیر می‌کنه، عواطف‌مون رو برانگیخته می‌کنه، می‌خندونه، به گریه می‌ندازه و به راستی می‌تونیم باهاش زندگی کنیم.

جهانِ «آتش بدون دود» و «بر جاده‌های آبی سرخ» به نوعی به هم نزدیکن. جهانی که البته نادر ابراهیمیِ آرمانخواه رو بینِ نویسنده‌های روشنفکرِ غرب‌اندیش تا حدود زیادی منزوی کرد و هنوز هم که هنوزه سعی می‌کنن از نادر به عنوان یه نویسنده بزرگ یاد نکنن!

مشخصات محصولات
مولفنادر ابراهیمی
نقد و بررسی خود را بنویسید
*
*
بد
عالی
*
*
*
مشخصات محصولات
مولفنادر ابراهیمی
Filters
مرتب سازی
نمایش